Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı

En az 400 bin dolar değerinde bir gayrimenkulü satın alarak bunun 3 yıl boyunca satılmayacağını tapu kaydına şerh vererek taahhüt eden yabancının Türk vatandaşlığını kazanmasına “400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığının kazanılması” denir.

Temel düzenlemeleri  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12 ve 27544 resmi gazete sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair yönetmelik madde 20 düzenlemesinde yer alır. Ayrıca 12 Mayıs 2022 tarihli değişiklik düzenlemesi de burada önem taşır.

Yazımızı 400 bin dolara vatandaşlık ile ilgili belirttiğimiz kanun düzenlemelerine ve uygulamadaki işleyişe göre hazırladık.

400 bin dolara vatandaşlık kazanımı esas itibariyle “istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması” kategorisine girer.

ÖNEMLİ: 400 bin dolarak ev alarak Türk vatandaşlığının kazanılması, uygulamada ciddi bir hukuki zemin içerisinde ilerleyen bir süreçtir. Ciddi teknik ayrıntıları vardır. İdarenin bu yolla vatandaşlık kazanma ile ilgili sürekli değişken politikaları vardır. Bu nedenle sürecin avukat yardımı ile takip edilmesi önem arzeder. Burada İstanbul ve çevresinden “İstanbul yabancılar avukatı” Ankara ve çevresinden “Ankara yabancılar avukatı” ile çalışmak hukuki anlamda hata ve ihmali engeller.

400 bin Dolar vatandaşlık şartları yukarıda bahsettiğimiz mevzuat düzenlemelerinde yer almıştır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

Yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı bir halinin olmaması,

En az 400 bin Dolar değerindeki bir taşınmazı satın almış olmak,

En az 400 bin Dolar değerindeki taşınmazın tapu kaydına 3 yıl boyunca satılamayacağına dair şerh koydurmak

şeklinde 3 şart mevcuttur. Tabi burada yabancıların satın alabileceği taşınmazın da bazı özellikleri sağlaması gerekir. Yani genel olarak yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımı şartları sağlanmış olmalıdır. Bununla ilgili olarak “Yabancıların Türkiye’den ev ve arazi alma koşulları” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

ÖNEMLİ: 13 Mayıs 2022 düzenlemesinden önce 400 bin dolara taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanma şartı 250 bin dolar idi. Yeni düzenleme ile bu miktar 400 bin dolara çıkarılmıştır. Bu yeni rakam 13 Haziran 2022 itibariyle uygulamaya girmiştir.

400 bin dolara gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı kazanmak için öncelikle;

Yabancının Türk vatandaşlığı kazanma imkanı değerlendirilmelidir. Genel aranan şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmalıdır.

Eğer yabancının daha kolay bir yoldan vatandaşlık alma ihtimali mevcutsa bu yol izlenmelidir. Daha kolay ve hızlı bir yol mevcut değilse 400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kazanma yoluna gidilir.

Öncelikle taşınmaz satın alma işlemi yapılır, tapuya gerekli şerhler konulur. Taşınmazın vatandaşlığa uyumlu olması gerekir.

Sonrasında gerekli belgeler hazırlanır. Gerekli belgelere aşağıda detaylı olarak yer verdik.

Kısa süreli ikamet izni için İl Göç İdaresine başvuru yapılır. Ardından vatandaşlık başvurusu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gerekli dilekçelere ekli belgeler ile başvuru yapılır.

Süreç içerisinde başvurunun durumu sorgulatılır, eksik evrak veya istenen başka bir veri varsa bunlar tamamlanır. Nihayetinde başvuru sonucu, başvurucuya yahut avukatına bildirilir.

Aşağıda da değineceğimiz üzere eğer başvuru reddedilirse bununla ilgili idari işlemin iptali davası açmak mümkündür.

DİKKAT: Yukarıda sayılan tüm şartların sağlanmış olması ihtimalinde dahi teorik olarak başvurunun reddedilme ihtimali vardır. Zira bir kişinin vatandaşlığa alınması, devletin egemenlik hakkı ile ilgili bir meseledir. Bu nedenle sürecin eksiksiz ve o günki hükümet politikalarına uyumlu bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bu noktada yapılacak en doğru şey, deneyimli yabancıları hukuku avukatı ile çalışmak olacaktır.

Yukarıda 400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kazanma ile ilgili yasal düzenlemelerden ve uygulamadaki işleyişten bahsettik. Bununla ilgili olarak sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı alma süreci ortalama 8-9 ay civarında sürmektedir. Taşınmazın satın alınıp şerh konulması süreci 1-2 ay sürmekte, sonrasında başvuru yapılıp 7-8 aylık değerlendirme süreci söz konusu olmaktadır.

Vatandaşlık kazanmak için satın alınacak olan taşınmaz, başka bir yabancıdan satın alınmış olmamalıdır. Yani muhakkak bir Türk vatandaşı yahut tüzel kişisinden satın alınmış bir taşınmaz söz konusu olmalıdır.

Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığını kazanma süreci yekpare bir süreç değildir. Çeşitli aşamaları içerir. Bu süreçte çeşitli harç ve masraf kalemleri söz konusu olur. 2023 yılı için güncellenmiş olan bu masraf kalemlerinin nasıl bir tutara karşılık geldiğini öğrenmek için avukata danışmakta fayda vardır. Çünkü somut olaya göre değişkenlik arz edebilmektedir.

400 bin dolarak taşınmaz satın alma süreci bir çok aşamadan oluşur. Aşamalarda gereken evraklar; başvuru formu, menşe ülkeden alınan kimlik belgesi, evli ise evlilik belgesi, çocuklar var ise bunların kimlik belgeleri, vesikalık ve biyometrik fotoğraf, kısa dönem ikamet iznine ilişkin belge, yabancının ve eşi ile çocuklarının yeminli tercüman tarafından çevrilmiş ve noterce onaylanmış pasaport tercümesi, taşınmazın satın alındığına ve 3 yıl satılamaz şerhi konulduğuna dair tapu evrakları şeklinde sıralanabilir. 

400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kazanma sürecinde avukat ücreti somut başvurunun kapsamına göre değişmektedir. Yabancının aile için de süreç işletilip işletilmeyeceği, ikamet izni, taşınmazın değeri, yabancının hukuki statüsü vb. bir çok unsur sürecin zorluğu ve koyalığını etkileyeceği için avukatlık ücreti de ona göre değişir. Bu noktada avukata sormak yararlı olacaktır.

Gayrimenkul alımı ile vatandaşlık başvurusunun reddi halinde iptal davası açma imkanı vardır. Vatandaşlık başvurusunun reddi, bir idari işlem olduğu için buna karşı idare mahkemesinde 60 günlük süre içerisinde idari işlemin iptali davası açılabilir.

Bu süreçte, kısa dönem ikamet izni kararı “İl Göç İdaresi” tarafından verilir. En az 400 bin dolar karşılığı taşınmaz satın alma şartının sağlanıp sağlanmadığı konusundaki onayı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” verir. “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” tarafından vatandaşlık başvurusu değerlendirildikten sonra vatandaşlık kazanma kararını “Cumhurbaşkanı” verir.

Türkiye’den gayrimenkul alma işlemleri vekaletname ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle yabancının Türkiye’de bulunması şart değildir.

Bir yabancının 400 bin dolara gayrimenkul alarak vatandaşlık kazanması, eşe ve çocuğa sirayet eder. Yani hem yabancı kişinin eşi hem de ergin olmayan çocukları Türk vatandaşlığını bu şekilde kazanmış olurlar.

Yazımızda 400 bin dolara ev alarak Türk vatandaşlığı kazanma sürecinin detaylarına ve uygulamadaki işleyişe değindik. Görüldüğü üzere önemli bir hukuki zemin söz konusudur. Burada gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancının özellikle dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Buna göre:


Yabancı kişinin ilgili taşınmazı 3 yıl boyunca satamayacağını bilmesi gerekir.

Bu süreçte Türk vatandaşlığına aykırı düşecek eylem ve söylemlerden uzak durması gerekir. 

Gayrimenkul alarak vatandaşlık kazanma işlemi eşi ve çocuğu da kapsadığı için çok önemli bir imkandır. Bu imkanın zayi olmaması adına sürecin titizlikle takip edilmesi gerekir.

400 bin dolara Gayrimenkul alarak Türk vatandaşı olmak isteyen kişi ve ailesi için mülakat yapılır. Bu sözlü görüşmede kişinin Türk vatandaşlığına uygun olup olmadığı ele alınır.

400 bin dolar değerindeki taşınmaz satın alınırken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar mevcuttur. Burada ciddi bir dolandırıcılık söz konusu olduğundan dikkatli hareket edilmelidir. Değeri 400 bin doların üzerinde olsa da her taşınmaz vatandaşlığa uygun olmayabilir. Her sene bakanlık tarafından güncellenerek yayımlanan listeye göre bazı il ve ilçelerin bazı mahallelerinde bulunan taşınmazlar uygun değildir. Çünkü bir bölgenin yüzölçümü bakımından ancak %10’luk kısmı yabancılar tarafından satın alınabilir. Bu nedenle taşınmazın bu tür kriterler bakımından önceden değerlendirilip o şekilde satın alınması ve sürece o şekilde girilmesi gerekir. Buna hukuki ön değerlendirme denilir ve muhakkak deneyimli avukat yardımı alınarak yapılması icab eder.

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

 • Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık: 

Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.

Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

 • On Sekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler :

Yurt dışında yaşayan ve on sekiz yaşını tamamladığı halde doğumuna ilişkin bildirimde bulunulmayan kişilerin aile kütüğüne tescili, Türk vatandaşı ana veya babadan dolayı Türk vatandaşlığını kazandıklarının Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda tespiti halinde mümkündür. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ ​

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul için TIKLAYINIZ

Türkiye'de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. 

Türkiye'de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

Genel Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması  

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 3. Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye'de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlamak.
 4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
 5. Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 6. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 7. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.  

şartları aranır.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

Foreign minor who is adopted by a Turkish citizen; Provided that there is no obstacle in terms of national security and public order, he can acquire Turkish citizenship.Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiler, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile kazanırlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türk vatandaşlığının kazanılması eşine tesir etmez, çocukları hakkında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olan yabancılar hakkında, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesindeki hükümler uygulanır. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana veya babalarına bağlı olarak vatandaşlığımızı kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının tespitine ilişkin Bakanlığın karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca: 

 1. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 
 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ( (d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler. )

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla,

 1. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden,
 2. Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardan ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmayan,
 3. Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş,  

kişiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca: 

 1. Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler. 
 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.  
 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca: 

 1. Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve e bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler başvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul için TIKLAYINIZ

5901 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşlığı kaybettirilenler ile seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca: 

29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca:
  1. Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;
   • Aile birliği içinde yaşama,
   • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
   • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 
  2. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.
  3. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.                                                    

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

Hizmet Talep Formu